They wrote about us

Správy RTVS - Slovenskej pošte sa nechce obstarávať

Pošta má uzatvorenú zmluvu na IT a telekomunikačné služby už 17 rokov s jednou firmou, k zmluve z roku 2006 bolo uzavretých 8 dodatkov. Porovnateľné služby je možné nakúpiť oveľa lacnejšie. Úrad pre verejné obstarávanie vykoná kontrolu.