They wrote about us

ALPI: Digitalizácii Slovenska by prospela národná digitálna diaľnica a vytvorenie podmienok pre vznik virtuálnych mobilných operátorov | TOUCHIT

Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu predložila tucet návrhov pre zlepšenie digitálnej konkurencieschopnosti Slovenska. Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI), ktorá združuje 45 telekomunikačných operátorov z celého Slovenska, navrhuje zapracovať do pripravovanej stratégie a akčného plánu vlády pre zlepšenie postavenia Slovenska v Indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) viaceré opatrenia. Za hlavné kroky, ktoré by pomohli zlepšiť úroveň