Telecommunications news

A selection of interesting news and updates from the world of telecommunications.

Monitorovací zpráva 9/2023: ČTÚ se stane koordinátorem digitálních služeb; odpovědnost za vzniklou škodu na zásilce; porouchané zařízení není omluvou pro nedodržení podmínek všeobecného oprávnění

Praha, 20. 9. 2023 – V zářijové monitorovací zprávě se více rozepisujeme o nové roli Českého telekomunikačního úřadu jako národního koordinátora digitálních služeb, věnujeme se také problematice odpovědnosti za škodu na poštovní zásilce a službám, které mohou zajistit vyplacení relevantní náhrady (často nesprávně označovaným jako „pojištění zásilky“). Informujeme i o důležitém rozsudku, ve kterém soud judikoval, že porouchané zařízení nemůže být důvodem pro zbavení se odpovědnosti za přestupek.