Telecommunications news

A selection of interesting news and updates from the world of telecommunications.

INFORMACE o ukončení aukce a o rozdělení přídělů Vítězům aukce výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 174–230 MHz | Český telekomunikační úřad

V souvislosti s ukončením Aukce výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací v kmitočtovém pásmu 174–230 MHz zveřejňuje Český telekomunikační úřad oznámení o jejím ukončení a výsledcích. čj. ČTÚ-29