Telecommunications news

A selection of interesting news and updates from the world of telecommunications.

ČTÚ změřil signál na koridorech. Pokrytí vně vozů se zlepšuje

Český telekomunikační úřad na přelomu let 2023 a 2024 mezi měsíci listopadem a únorem provedl ve spolupráci se Správou železnic průběžné měření pokrytí tranzitních železničních koridorů a ostatních železničních tratí sítě TEN-T v ČR signály mobilních radiokomunikač­ních sítí (2G, 4G, a5G) za účelem zjištění aktuálního stavu pokrytí. Zprávu s výsledky