Telecommunications news

A selection of interesting news and updates from the world of telecommunications.

Hrozí vypnutie Českej televízie na Slovensku? | TOUCHIT

Tlak na vyradenie českých staníc sa stupňuje, Česká televízia vyzýva operátorov, aby okamžite vyradili stanicu ČT Sport Česká televízia (ČT) v týchto dňoch doručuje slovenským operátorom list s výzvou, aby zo svojej programovej ponuky okamžite vyradili stanicu ČT Sport. Keďže ide o výzvu na vypnutie stanice priamo od jej vysielateľa, teda Českej televízie, operátori nemajú inú zákonnú

ČTÚ udělil všechny příděly pro DAB

Předseda Rady ČTÚ již u všech 8 subjektů, úspěšných ve výběrovém řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 174–230 MHz, rozhodl o udělení přídělů rádiových kmitočtů podle § 22 zákona o elektronických komunikacích. Do jednoho měsíce od ukončení výběrového řízení a udělení přídělu rádiových kmitočtů všem vítězům aukce Úřad uveřejní

Zdieľaná doprava Antik v Poprade končí

Zdieľané bicykle, e-skútre a e-kolobežky boli neudržiavané, často pohodené na chodníkoch či iných miestach v zlom technickom stave. Mesto sa dlhodobo snažilo komunikovať a upozorňovať na pretrvávajúce problémy. Zo strany prevádzkovateľa však nedochádzalo k nápravám.

VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu změny všeobecného oprávnění č. VO-S/2/XX.2024-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10, kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků, ve znění pozdějších změn | Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad zpracoval návrh změny všeobecného oprávnění č. VO-S/2/XX.2024-Y. Návrh zakotvuje podmínky jako opatření proti podvodnému spoofingu. První podmínkou je blokace takových volání, která přicházejíí do České republiky ze zahraničí, ale volající je označen takovým číslem, které by ze zahraničí přicházet nemělo. Druhou podmínkou je označování volajícího

TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ pomůže výrazně omezit spoofing: Mnoho podvodných hovorů už nebude spojeno | Český telekomunikační úřad

ČTÚ zahájil veřejnou konzultaci k návrhu změny všeobecného oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10. Doplnění nových podmínek pomůže omezit podvodný spoofing a jeho dopady dvěma různými způsoby. Prvním je blokace takových volání, která přichází ze zahraničí, ale volající je přitom označen číslem, které by ze zahraničí přicházet nemělo. Druhým je označování ...