Telecommunications news

A selection of interesting news and updates from the world of telecommunications.

SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k záměru ČTÚ udělit příděly rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 900 MHz a 1800 MHz podle § 20 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích

ČTÚ provedl přezkoumání, zda nadále trvají důvody omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 900 a 1800 MHz, a zda je třeba i nadále toto omezení zachovat. Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek jsou uvedeny na diskusním místě. Na základě obdržených připomínek dojde k přepracování závěrů Přezkoumání. K upraveným závěrům Přezkoumání následně Úřad zahájí novou veřejnou konzultaci, nejpozději v únoru roku 2024.

Monitorovací zpráva 12/2023: První závěry ze světové radiokomunikační konference; VPortal ukazuje pevný internet; podvodné SMS před Vánoci jsou častější

V prosincové monitorovací zprávě přinášíme první závěry ze světové radiokomunikační konference, kterým se budeme více věnovat v lednu. Informujeme o nových funkcích VPortalu, o proběhlých zahraničních stážích na ČTÚ, a hlavní témata doplňuje varování před podvody přes SMS, které se nevyhýbají ani oblasti elektronických komunikací.