Telecommunications news

A selection of interesting news and updates from the world of telecommunications.

VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděly rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 900 a 1800 MHz podle § 20 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích | Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) v souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), provedl na základě závěrů předchozí veřejné konzultace doplnění a upřesnění závěrů přezkoumání, zda nadále trvají důvody