Telecommunications news

A selection of interesting news and updates from the world of telecommunications.

Sdělení ČTÚ o výsledku veřejné konzultace k návrhu změny všeobecného oprávnění, kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků

Český telekomunikační úřad sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, obdržel k návrhu změny všeobecného oprávnění č. VO-S/2/XX.2024-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10, kterým se stanoví ...

Sdělení ČTÚ o výsledku veřejné konzultace k návrhu dotační výzvy „Technické prostředky pro 5G v železničních vozech“

Český telekomunikační úřad zahájil dne 29. 2. 2024 veřejnou konzultaci k návrhu dotační výzvy „Technické prostředky pro 5G v železničních vozech“, a to včetně všech příloh. V této souvislosti Úřad sděluje, že ve stanovené lhůtě obdržel připomínky od 2 subjektů podané způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.