Telecommunications news

A selection of interesting news and updates from the world of telecommunications.

Slovensko zostáva jednou z posledných krajín EÚ bez samostatných virtuálnych mobilných operátorov | TOUCHIT

Dôsledkom neexistencie plnohodnotných virtuálnych operátorov je slabšia konkurencia a dlhodobo jedny z najvyšších cien mobilného telefonovania a dát v Európe. Občianska iniciatíva Chcem si vyberať spúšťa petíciu, ktorá to môže zmeniť. Kým v Európskej únii prevádzkujú v súčasnosti mobilní virtuálni operátori podľa asociácie MVNO Europe 10 % všetkých SIM kariet a v niektorých krajinách dosahuje

ALPI: Digitalizácii Slovenska by prospela národná digitálna diaľnica a vytvorenie podmienok pre vznik virtuálnych mobilných operátorov | TOUCHIT

Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu predložila tucet návrhov pre zlepšenie digitálnej konkurencieschopnosti Slovenska. Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI), ktorá združuje 45 telekomunikačných operátorov z celého Slovenska, navrhuje zapracovať do pripravovanej stratégie a akčného plánu vlády pre zlepšenie postavenia Slovenska v Indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) viaceré opatrenia. Za hlavné kroky, ktoré by pomohli zlepšiť úroveň