Telecommunications news

A selection of interesting news and updates from the world of telecommunications.

SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/1/10.2023-5 a rozhodnutí č. SMP/3b/10.2023-6 | Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a podle výsledků analýzy relevantního trhu č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě,

TISKOVÁ ZPRÁVA: Neomezená data má už 22 % respondentů, každý desátý využívá služeb virtuála | Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad ve spolupráci s poradenskou společností a s výzkumnou agenturou realizoval průzkum a návaznou studii preferencí a spokojenosti spotřebitelů s využíváním mobilních telekomunikačních služeb na maloobchodním trhu v České republice v sektoru domácností. Výstupy z výzkumu Úřad využije pro hodnocení mobilního trhu jako celku, poslouží ...